Untitled Document
.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE O KRÚŽKOCH

• Krúžky sa stretávajú raz za týždeň (po dohode viac krát).                                               

• Podľa plánu krúžku sa môžu robiť aj ďalšie činnosti (súťaže, exkurzie, sústredenia...).                                                              

• Poplatok za prvý polrok sa uhrádza poštovou poukážkou CVČ pred zápisom na krúžok.                                                             

• Dieťa bude zapísané až po odovzdaní vyplnenej žiadosti a uhradení poplatku. Výška členského príspevku do CVČ je 10 € za 1. polrok / 10 € za 2. polrok. Výška členského príspevku do RZ (rodičovské združenie) je 6 € na celý školský rok. Žiadosti o prijatie si môžete vyzdvihnúť aj osobne priamo v CVČ Považská Bystrica, Lánska 2575/92, na 1. poschodí počas pracovných dní od 8:00 hod. do 19:00 hod. Prihlášky v elektronickej forme nájdete na stiahnutie tu: PDF Word97-2003                                                                          

• Deťom a mládeži s trvalým pobytom mimo mesta Považská Bystrica bude výška členského príspevku do CVČ stanovená v zmysle VZN mesta Považská Bystrica. V prípade poskytnutia "Čestného vyhlásenia pre zber údajov" inému zariadeniu rovnakého druhu bude výška členského príspevku do CVČ stanovená všeobecne záväzným nariadením v zmysle VZN mesta Považská Bystrica.                                                                                          

 • Prihlásiť sa môžete priamo v CVČ Považská Bystrica, Lánska 2575/92.       

• Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu do 26. septembra.                 

• Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet číslo 1706838053/0200 (VÚB). Poštové poukazy si môžete vyzdvihnúť v CVČ.  

 

Žiadosť o prijatie do CVČ na stiahnutie PDF Word97-2003

Ponuka krúžkov CVČ

         

FOLKLÓRNE KRÚŽKY
DFS Bystrinka (6-15 r.)
DFS Bystrinka prípravka (4-6 r.)
Spevácka skupina DFS Bystrinka (6-15 r.)
Ľudová hudba DFS Bystrinka (6 až 15 r.)
FS Bystričan (od 15 r.)
Ľudová hudba FS Bystričan (od 15 r.)
Spevácka skupina FS Bystričan (od 15 r.)

POKYNY K PLATBE ČLENSKÉHO POPLATKU
Pri platbe členského poplatku
je potrebné uviesť variabilný
symbol krúžku nasledovne:
1 Break dance (mini, senior)
2 Hip Hop (mini, junior, HVK)
3 Angličtina veselo i vážne (MŠ+ZŠ)
4 Letecký modelár, Mladý železničiar
5 Výtvarný krúžok, Výtvarné techniky, Bižutéria, Tvorivé dielne
6 Tae-bo, FItness energy
7 Mažoretky MARIJA(deti, kadet, junior, senior)
8 Drobček, Tvorivé dielničky od 2 r.
9 Šachový krúžok, Šikulkovia
10 Folklórne krúžky (Bystrinka,
prípravka, Bystričan, ľudová hudba,
spevácka skupina)
11 Funny English-hravá angličtina
12 Tai chi, Relaxačné cvičenia
13 Mažoretky BONA (deti, kadet, junior, senior)
14 Zápasenie
15 Ostatné krúžky

TANEČNÉ KRÚŽKY
Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA deti (od 4r.)
Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA kadet (od 8r.)
Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA junior (od 12r.)
Mažoretkovo-tanečný súbor MARIJA senior (od 15r.)
Mažoretky a roztlieskavačky BONA deti (od 4r.)
Mažoretky a roztlieskavačky BONA kadet (od 7r.)
Mažoretky a roztlieskavačky BONA junior (od 12r.)
Mažoretky a roztlieskavačky BONA senior (od 15r.)
Hip Hop deti (od 7 r.)
Hip Hop Junior (od 12r.)
Hip Hop HVK (od 15r.)
Break Dance Mini (od 7r.)
Break Dance Senior (od 15r.)
Mini Stars (tanečno-pohybová príprava) (4-7r.)

Zahirah:orientálne tance pre deti (11-14 r.)
Orientálne tance (od 15 r.)
Anthea - orientálny tanec (od 15r.)
          

JAZYKOVÉ KRÚŽKY
Ruský jazyk - začiatočníci (od 8 r.)
Funny English-Hravá angličtina pre deti v MŠ Lánska (5-6 r.)

Angličtina veselo i vážne ZŠ (od 7 r.)
Angličtina veselo i vážne MŠ (od 4 r.)   

 

TECHNICKO-TVORIVÉ KRÚŽKY
Letecký modelár (od 9 r.)
Mladý železničiar (od 10 r.)
Výtvarný krúžok (od 4 r.)
Výtvarné techniky (od 7 r.)
Bižutéria (od 7 r.)
Tvorivé dielne (od 7 r.)
Zážitkové čítanie alebo Kniha je môj priateľ (9-15 r.)
Práca s PC-seniori
Bábkarsky krúžok (od 7 r.)      
          

 

ŠPORTOVÉ KRÚŽKY
Volejbalový (dievčatá, začiatočníčky) (od 12 r.)
Strelecký (od 10 r.)
Šachový krúžok (8- 10 r.)
Tai chi (od 15 r.)
Relaxačné cvičenie (od 15 r.)
Šikulkovia (3-6 r.)
Dopravný krúžok (9-11 r.)
Zápasenie (od 6 r.)  

 
RODINNÉ KRÚŽKY
Tvorivé dielničky pre rodičov s deťmi (2-5 r.)
„DROBČEK„-aktivity pre rodičov s deťmi (od 1 r.)
        
 
PRÍRODOVEDNÉ KRÚŽKY
Kaktusársky krúžok (od 8r.)
EKO-krúžok (od 8 r.)
 
   

cvcpb.sk , Centrum voľného času Považská Bystrica, optimalizované pre Mozilla Firefox , Posledný update: 13.5.2015