Untitled Document
.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE O KRÚŽKOCH

• Krúžky sa stretávajú raz za týždeň (po dohode viac krát).                                  

• Podľa plánu krúžku sa môžu robiť aj ďalšie činnosti (súťaže, exkurzie, sústredenia...).                                                             

• Poplatok za prvý polrok sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet.


Členom ZÚ môže byť :                                                                                             

1)     dieťa vo veku od 5 do 26 rokov ,                                                  

2)     s trvalým pobytom v Považskej Bystrici,                                                         

 3)    po odovzdaní ŽIADOSTI O PRIJATIE a  ČESTNÉHO VYHLÁSENIA poskytnutého CVČ podľa § 7a odseku 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na započítanie žiaka pre zber údajov,                                                      

4)     po úhrade poplatku ( výška poplatku je 2€/mesiac, t.z. 10 € za 1. polrok a 10 € za 2. polrok šk.r.                                                                                                         

V prípade, že nesplní niektorý z bodov 1 – 3 , je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok vo výške 230 € (výške dotácie Mesta Považská Bystrica na žiaka školského zariadenia  - VZN 5/2011).                                                           

Výška členského príspevku do CVČ za jeden polrok je 10. Výška členského príspevku do ZRP CVČ je 8 na celý školský rok.

Žiadosti o prijatie si môžete vyzdvihnúť v CVČ Považská Bystrica, Lánska 2575/92 na 1. poschodí počas pracovných dní. Žiadosti nájdete aj na stránkach www.cvcpb.sk, vo formáte PDF na tomto odkaze.                                                                                                                                                                                       

• Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu.       

• Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ. Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP. Poštové poukazy si môžete vyzdvihnúť v CVČ.                

PONUKA KRÚŽKOV 2019/2020                                              

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

• Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ. Poštové poukazy si môžete vyzdvihnúť v CVČ.  

Centrum voľného času Považská Bystrica

Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 00184411

DIČ: 2020712408

Bankové spojenie: VÚB

SK 37 0200 0000 0017 0683 8053

BIC: SUBASKBX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP CVČ. Poštové poukazy si môžete vyzdvihnúť v CVČ.  

Združenie rodičov a priateľov CVČ

Oficiálna skratka: ZRP CVČ

Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

Právna forma: Združenie

IČO: 42377013

Bankové spojeie: ČSOB

SK 49 7500 0000 0040 2142 7589

BIC: CEKOSKBX

 

         

 

cvcpb.sk , Centrum voľného času Považská Bystrica, optimalizované pre Mozilla Firefox , Posledná aktualizácia: 15.10.2019, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV