.:: WEB MAIL LOGIN::.
 
meno:
heslo:
  

.:: MAPA ::.

Zväčšiť mapu
.:: NÁVŠTEVNOSŤ ::.


Ako ďalej s olympiádami?
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
Nové informácie z IUVENTY k náhrade za KK GO
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - nový termín pre okresné kolo 7.5.2020
NOVÉ: pokyny pre súťažiacich
Nominácia žiakov do okresného kola bola stanovená pred opatreniami proti šíreniu vírusu a ostáva v platnosti.
PRIEBEH DIŠTANČNEJ CHO:
Súťažné úlohy zverejní IUVENTA v deň súťaže /7. mája 2020/ o 14:00 h TU
V prípade školských kôl kat. B, C a okresného kola kat. D budú úlohy zverejnené aj na stránke chemickaolympiada.sk
Súťažiaci má na vypracovanie riešení čas uvedený na prvej strane zadania súťažných úloh, po uplynutí tohto času do 30 minút svoje riešenie odfotí,
označí priezviskom /bez diakritiky/, kategóriou súťaže a elektronickou poštou zašle:
- e-mailom na ligasova@cvcpb.sk
Riešenie každej úlohy musí začať na novej strane (novom papieri), na každom liste riešenia úlohy v hornom rohu napíše súťažiaci svoje meno, školu a ročník.
Virtuálne praktické úlohy sú pôvodne praktické úlohy, v ktorých sú doplnené experimentálne výsledky a pozorovania.
Úlohou súťažiacich je vyhodnotiť výsledky a pozorovania a odpovedať na súvisiace teoretické otázky.
Riešenia jednotlivých kôl zverejní IUVENTA v deň nasledujúci po súťaži ráno na www.olympiady.sk
Viac na stránke IUVENTY
Info k BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDE-krajské kolo kateg. C
Projektová časť KK BiO C dištančnou formou:
Súťažiaci zašle prostredníctvom bezplatnej služby www.uschovna.sk na e-mailovú adresu ligasova@cvcpb.sk do 11. 5. 2020 materiály uvedené v pokynoch
na stránke IUVENTY:
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/org._por/dodatok%20mop%20bio%202019%202020%20di%C5%A1tan%C4%8Dn%C3%A1%20forma.pdf
Vaše správy a abstrakty v predpísaných formátoch /poslané ešte pre pôvodný termín/ nemusíte posielať opäť, komisia ich už má. Viac na www.olympiady.sk
Odporúčania pri realizácii súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom
* Termínovník POPS (IUVENTA)
* Kalendár predmetových olympiád (OÚ v Trenčíne)
* Kalendár súťaží CVČ P. Bystrica + adresáre
* TLAČIVO na stiahnutie "Prehľad o riešení úloh školského kola"
* odkazy na dokumenty sa otvoria v novom okne
  Propozície Školské kolo Okresné kolo
Súťaž
Pokyny
Výsledky ŠK
Vyhodnotenie ŠK
Prihláška do OK +vyhodnotenie ŠK
FOTO
Biologická olympiáda-C, D
odkaz
odkaz
-
           
BiO C krajské kolo
Pokyny
 
odkaz
vyhodnotenie OK
prihláška
Biologická olympiáda- E
odkaz
odkaz
BiO E krajské kolo
Pokyny
odkaz     odkaz  
Dejepisná olympiáda
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
Register otázok na regionálne dejiny (PDF na stiahnutie)
Fyzikálna olympiáda
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz

Geografická olympiáda

odkaz
odkaz
odkaz
-
 
Zapojenosť v ŠK
-
         
-
Chemická olympiáda
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
Matematická olympiáda
odkaz
Prehľad o riešení úloh
-
 
Pokyny MO
 
     
Olympiáda v AJ
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
-
Olympiáda v NJ
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
-
Olympiáda zo SJ a L
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
-
Pytagoriáda
odkaz
VL ŠK-tlačivo
  Pokyny PYT        
           
Technická olympiáda
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
Hviezdoslavov Kubín
odkaz
         
Šaliansky Maťko
odkaz
-
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec
Propozície
Prihláška
Slávik Slovenska
         
Dopravná súťaž
Propozície
Foto
Okresné kolo
 
Krajské kolo